“Moeilijk om burger te bereiken en betrekken”

Symposium Vitale Friese Regio 64 b-edit

“Het is moeilijk om de burgers te vinden en bij het nieuwe beleid te betrekken. Hoe krijg je de persoonlijke ervaringen boven tafel en gebruik je die richting beleidsmakers. Dat valt niet mee, merk ik wel.”

De voorzitter van de adviesraad sociaal domein in gemeente De Friese Meren, Willem Huisman, legt de vinger op de zere plek tijdens een kort vraaggesprek met dagvoorzitter Frits Sieswerda. Huisman laat weten hoe hij door wijkteams te bezoeken feeling met de uitvoering van de nieuwe wetgeving krijgt. Zich laten voeden door de burgers, voor wiens belangen de adviesraad richting gemeenteraad opkomt, is echter een lastiger verhaal. “Grosso modo begrijpt de doelgroep waar het om gaat, de kwetsbare burger, niet wat er gebeurt en waar het om gaat. Het blijkt, ook voor gemeenten, moeilijk uit te leggen.”

“Begrijpelijk en laagdrempelig communiceren”

Huisman zou dan ook graag zien dat gemeenten, maar wellicht ook instellingen, meer aandacht besteden aan het begrijpelijk en laagdrempelig informeren van burgers. Wat betekenen de transities voor hen? Waar kunnen ze wel en niet op rekenen en terecht? En kunnen ze ook bezwaar aantekenen ? Eenvoudige vragen, die iedereen aangaan, maar onvoldoende of slecht worden gecommuniceerd. “Als we daar niets aan doen, wordt de veel genoemde kloof tussen overheid en burgers alleen maar groter.”

Als mogelijke oplossing voor het beter communiceren met burgers, noemt hij het installeren van een groep tegenlezers die feedback kunnen geven. Dat gebeurt al naar tevredenheid in een  aantal gemeenten in het land.

Symposium Vitale Friese Regio 60 b-edit

Geef een reactie