Symposium: Naar een vitale Friese regio

Symposium Vitale Friese Regio 37 b-edit

Wat is er gedaan en bereikt? Wat hebben onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld geleerd? Wat kan er beter en hoe gaan we verder? Vragen die centraal stonden tijdens het symposium ‘Naar een vitale Friese regio’, waar de resultaten en ervaringen van twee jaar Wmo Werkplaats Friesland werden gedeeld. “De aanpak van de Wmo Werkplaats heeft zich bewezen en zetten we door. Op naar drie minstens zo dynamische jaren en even veel enthousiasme.”

Woorden uit de mond van senior beleidsadviseur Bas Bijl van het ministerie van VWS die na de pauze vertelde dat de wmo werkplaatsen een belangrijke rol spelen in zowel het vertalen van het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid (WNS) naar de werkvloer als in het leren in en van de praktijk. “De werkplaatsen verbinden landelijke, regionale en lokale kennisnetwerken met praktijkvragen en -ervaringen. Een mooi voorbeeld van hoe onderzoek, onderwijs en werkveld kunnen samenwerken en elkaar aanvullen. De cases die ik vanmiddag hoorde bevestigen dat beeld én ons besluit om de werkplaatsen te continueren en uit te breiden met de thema’s jeugdzorg, passend onderwijs en werk&inkomen.”

Uitbreiding
Goed nieuws dus voor Wmo Werkplaats Friesland en de ruim honderdvijftig bezoekers die het symposium op NHL Hogeschool trok. Het ministerie stelt wel enkele eisen aan het vervolg. Ze ziet graag dat gemeenten een prominente rol toebedeeld krijgen en dat het aantal deelnemers wordt vergroot.

Mbo sluit zich aan bij Werkplaats Sociaal Domein Friesland

Tijdens het verloop van het programma werd duidelijk dat de deuren in Friesland open staan. Zo sluit het Friese Mbo zich aan bij – wat gezien de verbreding van het werkveld – de komende jaren Werkplaats Sociaal Domein Friesland zal gaan heten. De kans is groot dat ook het beperkt aantal gemeenten dat ontbreekt, zich meldt.

Anders denken en doen
Het programma voor de pauze stond in het teken van een introductie, door lector Evelyn Finnema, en een toelichting op de thema’s en resultaten door betrokken medewerkers. Finnema  blikte terug op twee jaar Wmo Werkplaats Friesland waarin naast docenten, onderzoekers en studenten van NHL Hogeschool 16 gemeenten en ruim 25 zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties participeerden.

Ze sprak niet zozeer over de transitie, maar vooral over de transformatie in denken en doen die gestaag gestalte krijgt. “We moeten de verzorgingsstaat achter ons laten en ons als burgers bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid en onze rol in de samenleving. Dat is een veranderingsproces en vergt tijd. Ook voor organisaties en professionals die zich een andere manier van denken en samenwerken moeten aanleren.”

‘Practice what you preach’

Het omgaan met de nieuwe situatie staat centraal in de ondersteuning die de Friese Wmo-werkplaats het werkveld biedt. Uit de toelichtingen op de thema’s e-Health, Eenzaamheid en Gebiedsgericht Werken kwam duidelijk naar voren dat de werkplaats geen oplossingen biedt, maar richting geeft en voorwaarden schept. Ze reikt kennis en instrumenten aan, maar laat de keuze en invulling over aan betreffende instelling en/of werker. Dit onder het motto: ‘Practice what you preach’.

Tijd nodig
Dat de werkers zelf – en binnen hun team – meer verantwoordelijkheid krijgen, moet als winst worden gezien en ervaren. Maar heeft ook tijd nodig. Het afgelopen jaar had men immers de handen vol had aan de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving. Dat leidde onder meer tot het vormen van nieuwe teams, het om- en overzetten van gegevens en tal van her-indicaties. Een van de sprekers, Job van ’t Veer, zei in het verlengde hiervan dat men nu pas letterlijk de tijd en ruimte heeft om meer met de inhoud aan de slag te gaan.

Begin bij jezelf
De bijeenkomst werd afgesloten door cabaretier Jaap Bressers. Onder de titel ‘het verschil maken’ vertelde hij het (persoonlijke) verhaal over een ambitieuze student die door een ongeval in een rolstoel terechtkwam en ontdekte dat kleine dingen vaak het verschil maken. Een arm om je schouder, een luisterend oor, er zijn als iemand je echt nodig heeft.

“Jij kunt het verschil maken”

Hij hield hiermee zijn publiek, voor het merendeel welzijnswerkers, een spiegel voor. “Besef je dat ook jij het verschil kunt maken. Vaak met een klein gebaar of een kleine moeite. Dat maakt je werk zo mooi en waardevol. Laat dat niet bederven door te blijven hangen in zaken waarop je geen invloed hebt. Een nieuwe wet, de overheid, je baas. Het begint altijd bij jezelf.”

Deze motiverende woorden konden de bezoekers meenemen naar huis, hun werk en zeker nog eens drie jaar Werkplaats Sociaal Domein Friesland. Op naar een vitale Friese regio.

Bekijk hier de presentatie

Geef een reactie