Zelf ontdekken wat het beste werkt

Erik Zwierenberg

Op 20 mei 2014 werd het officiële startsein gegeven van Wmo Werkplaats Friesland op NHL Hogeschool in Leeuwarden. Ruim anderhalf jaar later vertelden vier medewerkers op het afsluitend symposium wat er in de tussenliggende tijd is gedaan en bereikt. We vatten de thema’s en aanpak kort samen en verwijzen voor meer informatie over de projecten naar de recent gepubliceerde e-zines van Wmo Werkplaats Friesland

E-Health staat voor de ontwikkeling van een digitale gereedschapskoffer, waarmee hulp- en zorgverleners beter aan de vraag van cliënten kunnen voldoen. En ook minder vaak en snel hoeven door te verwijzen. “We hebben de koffer, per organisatie, tevens gevuld met een e-learning module voor de werkers”, aldus Erik Zwierenberg in zijn toelichting.

Eenzaamheid
Naar eenzaamheid is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. In het verlengde hiervan ontwikkelde en gaf Wmo Werkplaats Friesland een training voor hulp- en zorgverleners. De drie sessies waren voornamelijk toegespitst op het signaleren, herkennen en bespreekbaar maken van de problematiek. “Het begint met het maken van de juiste inschatting. Vervolgens kun je beoordelen of je er zelf iets aan kunt doen of hulp van derden moet inschakelen”, aldus Job van ’t Veer.

Wmo Werkplaats Friesland biedt geen pasklare oplossingen, maar maakt de route er naar toe inzichtelijk en begaanbaar

Gebiedsgericht werken
De coaches van het team Gebiedsgericht Werken, hielpen de afgelopen twee jaar maar liefst 25 wijk-, dorps- en gebiedsteams bij het implementeren van de nieuwe, vraaggestuurde manier van werken. “De teams hadden het liefst een workshop gekregen. Dat wilden we per se niet. Ook voor ons is interdisciplinair werken een ontdekkingstocht. Temeer omdat elke situatie om een andere aanpak vraagt. We hebben daarom ingestoken op het leren kennen van elkaar, het leren samenwerken en leren onderkennen en benutten van elkaars expertise en netwerken. Alleen dan kun je samen tot een goede diagnose en integrale aanpak komen”, aldus Jaap Ikink.

Enquête
Tot slot gaf onderzoeker Hans Barf een inkijkje in het functioneren van gebiedsteams. Hij vroeg de teamleden twee keer een enquête in te vullen, waarin de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl naar praktijk waren vertaald. De enquête werd zowel voor als na de begeleiding van Wmo Werkplaats Friesland gehouden. Ruim 200 van de 300 aangeschreven teamleden reageerden.

Nog onvoldoende zichtbaar in de wijk

Enkele opvallende uitkomsten. 85% vindt dat het opzetten van wijkteams goed is voor de burger. 90% ziet ook voordelen voor eigen werk en functioneren. Kanttekeningen werden er wel geplaatst bij het gemis van (oud) collega’s en de dossiervorming. Als het om het eigen functioneren gaat, zegt 79% oog te hebben voor de diversiteit aan vragen van burgers. 75% helpt burgers bij het leggen van verbanden tussen situaties op meerdere leefgebieden.

Opvallend is dat maar liefst 55% vindt dat hij/zij onvoldoende zichtbaar is in de wijk en dat 46% vindt dat hij/zij burgers beter kan helpen bij het onderzoeken en verhelderen van collectieve belangen.

Geef een reactie